28-11-2010

xirando

a pita do monte
e a pequena pisca
os carballos e o teixo
e ti como chirivita

a nosa roda xirando
o te verde e a melisa
as chulas de cabazo
que teñas un bo dia

lariño

escoitando sidewaulk
como hai dezaoito anos
cada un no seu espacio