10-8-2013

apoio ao festival da poesia
o festival de poesía do condado

na galiza nestes días de agosto
este encontro que tanto ten dado
agora está pedindo uns apoios

eles teñen a experiencia e o espacio
as gañas o tempo e a enerxía
pero faltan os necesarios cartos
para seguir con esta travesía

no sitio verkami de internete
está aberto un rincón de apoio
nós que nos fiamos pouco da rede
daremoslles na man alguns ouros

en salvaterra de miño o teu espacio
na rede http://scdcondado.org
e verkamifestivaldapoesiadocondado

envolventes