04-6-2014

paredes moselos afe
       a bárbara e ana


paredes de coura
o río e o castelo
o vinho verde e a broa
algúns campos marelos
as capelas e os pazos
como este abandonado
en afe de mozelos
memoria dunha época
desta terra de penedos
por afe de moselos
velha casa da nezia
á beira do río coura
maceira e casa de pedra
agora pintada de branco
por bárbara das ervas
chegada hai anos do norte
cunhas escuras mareas
ela vai e ven vai e ven
e ficóu polas volvoretas

segunda imaxe de bárbara

manolo pipas