20-2-2020

antonio machadosentado na sua mesa
co seu sombreiro alado
mira antonio machado
o mundo que son poemas

so atopei unha foto do poeta
e pensador con sombreiro
pero é das mais coñecidas