19-8-2012

esquina do vilar
esta cidade coa sua pedra
hai anos a miña segunda casa
imaxe de yunta brava con tangos
esquina rua do vilar das nostalxias

a cidade de pedra dos encontros
volver que vinte anos non son nada
non son nada e son case todo
cada esquina coa sua lembranza

manolo pipas