13-5-2013

vivos maios da tribo
maio primavera maio

a despedida do inverno
vai con música con versos
nesta praza ese teatro

maio ese fillo do entroido
entre marelos e verdes
as flores que todo enchen
van os nenos cos seus xogos

maio enchendo as nosas rúas
a festa do día enteiro
vamos dandonos relevos
uns co sol e outros coa lúa

maios con vidal bolaño
o compromiso da escena
dramáticas son as letras
nestas pedras máis teatro

maios bravos maios livres
a primavera reventa
coidemos á vella e nena
a terra e as tribos viven

manolo pipas

imaxe da representacion
dos maios de vigo onte á tarde
onde logo os carunchos
presentaron o seu quinto disco