16-1-2011

jalapa e radio arcoiris

vila de jalapa nuevo
na rexion do istmo perto do mar
e debaixo da sierra sur
desprazados dunha presa
que asulagou a vila orixinariaa radio comunitaria arco iris
e o colectivo cortamortaja
manteñen a memoria deste despoxo
e destes pobos zapotecas e mestizos

neste espacio pararamos
coa caravana da outra campaña
en febreiro do dous mil seis
e volvimos na mais discreta caravana
jaguar en maio do dous mil oito

nestes dias podo percibir un pouco
o ritmo natural da comunidade golpeada
hoxe non hai escola pero si mercado
e por respeto a cultura e aos compas
atrevome a probar tamal de iguana
que ao dia seguinte por respeto
a ela e todas as iguanas vou rexeitar


esta era unha necesaria visita
nestes confusos tempos revoltos
cecais de sair menos e recollerse
e prepararse para o que nos ven enrriba

na radio comunitaria arcoiris
platicamos e botamos uns versos