09-6-2012

pido que me rescaten
as once da mañán

hoxe a nove  de xuño
do ano dous mil doce
da chamada era cristiana

urxentemente desde vigo galiza
estado español europa o mundo
pido por favor que me rescaten
deste lugar desta era desta mentira
do sistema capitalista

que me saquen deste pozo
pero non con euros e dolares
so cunha fina corda de etica

urxentemente pidollo a nai terra
ao pai sol e á madriña lua
que me rescaten por favor

o cronista