05-1-2011

parque infantil


neste colorista cilindro

dun parque infantil
dunha turistica vila
xogaban as chamacas
que non quixen
nen debin retratar

entre risas sairon
do colorista cilindro
e a miña camara
xogou coa imaxe
que cecais elas
cando se arrastren
perciban ou non