10-3-2013

pola mixteca alta
debaixo destes cerros

pola mixteca alta
volto visitar tlaxiaco
comunidades e barriadas

na vila habacuc e familia
cos seus procesos
e a chiquita ubiki reparte
dragonciños de papel
entre chamacas e cativos

na barriada a familia de gabriela
e cando chegamos
as mulleres co seu temazcal
os baños de vapor
e a reunion para platicar

foi o dia despois
do chamado oito de marzo
que non puideron celebrar
e cecais este sábado nove
so festexen estar xuntas

por tlaxiaco