18-9-2010

queremos paz

queremos paz
se cinguimos o pasos
como obriga
a toda realidade práctica

queremos paz
se renunciamos a nós
ao ti e máis eu
que por vontade propia
decidimos perdernos polas congostras de Hío
e volver
sobre nós
e con nós ao mundo todo
con pé firme

que decidimos non esquecer
e figurar nesta nosa historia
que é a de todo un pobo

alberte momán

sétimo andar, poesía alén
libro colectivo de nove poetas
presentado hoxe en vigo