17-5-2010

miña amiga da meseta

setimo poema pola lingua

a miña lingua
miña amiga da meseta
a lingua coa que che falo
é humida como a tua
pero a miña fala
deste o pais da chuvia
é ainda mais humida que a tua
e mais humida e salgada
é a lingua e a fala
dos que camiñamos a beira das rias

na ria 15-5-10