13-2-2010

texcoco e o anahuac

preguntame unha amiga
onde fica texcoco
e quen sabe onde está o pobo orixinario
agora coberto polo novo texcoco
ou si saben alguns especuladores
onde están os mais importantes restos

e texcoco tamen era o lago mais grande
do altiplano de mexico ou anahuac
do que so fica unha mancha da auga
a beira da poboacion de atenco

texcoco fora en tempos rival
e logo aliada de tecnochtitlan
que medrara nunha illa nos outros lagos
e enriba dela se edificou a cidade de mexico
aterrando tamen os outros espellos de auga
por eso partes da cidade se estan fundindo
e ao sur en chalco tivemos hai unha semana
unha graves inundacions

durante douscentos anos o anahuac
din que foi o ombligo do mundo
como nos andes foi a rexion de cuzco
e o dous de octubre do sesenta e oito
en poucas horas convertiron
a nova praza de tlatelocco
a beira da antiga poboacion orixinaria
no ombligo doutro mundo
e anos despois veu atenco....

anahuac 2-10