04-3-2010

camiño da comunidade

chamase indomable
o camion que nos leva
as montañas do rincon
e nos seus dous costados
pon tierra y libertad
que na lingua das nubes sería
lugar onde ninguen manda

no camion todos son de aquí
cecais todas zapotecas
con sorpresa alguns ollan ao güero
pero no camiño xa sube
alguen que me coñece

entre as montañas
a tarde o solpor a noite
so cinco horas e media despois
chegamos a nosa comunidade

no camiño 1-3-10