28-11-2019

leo e escribo


nun café panadería
séntome nunha mesa
pido un licuado de avea
saco os poemas de machado
e da mesa retiro
as plantas de plastico
que nos fan dano

leo e escribo