15-7-2013

difuminada
imaxe difuminada da ría

difuminada a memoria
dez anos sen ir as illas

e a filipa lindo canta
praia das lágrimas
atlántica menina

lariño