20-1-2012

dezaoito voces
“A por da influencia da lúa que nos acubilla,
xurdiu a idea de facermos un libro colectivo
en galego e portugués.
Para que xuntara a todos aqueles
que pasaron ou pasarán polo Círculo.
Agromou un sentimento de unificación,
un devezo de adhesión para formar
unha memoria físicana que confluír
todos os ríos nun mar de pensamentos.
E de mares, pois cada mar é unha persoa
que crea un océano. Estas follas son vidas
e desexos nas 18 voces presentes
nas moléculas deste papel."

penultimo acto presenta
mañan o libro dezaoito en vigo
no negra sombra as oito da noite
libro colectivo en galego e portugués

penultimoacto.blogspot.com