13-5-2019

asasinados viuvas e orfos

 


seis asasinados 
cinco viuvas vinte orfos

en seis palabras telmo comesaña
visualiza a brutal represión dos fascistas
co asasinato do seu pai e outros cinco
paseados na pasaxe e vincios no ano 36

a represión franquista
no val miñor é a palestra
a que nos convidan tereixa
e maruxa do departamento
de xeografía e historia do i.e.s.
centanarias indianas escolas pro-val

na súa biblioteca do edificio novo
e rodeado de libros e alunnado
penso na neutralidade da xeografía
e das moitas visións e tentencias
e mesmo manipulacións e mentiras
de historiadores e oportunistas

celso conta da represión e dos mortos
dos últimos anos do franquismo
e do post-franquismo chamado
transición ou transacción

eu boto uns poemas dos presentes
dos fascistas nos muros das igrexas
e da memoria oral doutros fusilados
en vincios que agardan a súa placa
e uns versos para o telmo
os monrois e as conchiñas

daquela telmo tiña dous anos e cóntanos
dos derradeiros días de vida do seu pai
alcabre a pasaxe vincios mañufe….
e cóntanos da súa truncada familia

e do sangue da illa de s simón
e de recuperar a memoria dos miles
de asasinados das viuvas dos orfos
e de todas as persoas represaliadas

e da falta de xustiza 

manolo pipas