16-2-2011

imaxinario xogo


na mesa do parque

debaixo dunhas arbores
esta debuxado
un campo de xadrez

as torres son unhas pedras
os cabalos burros fariñeiros
os alfiles uns espantallos
os peons son os danzantes ...

as tuas dubidas
entran no meu campo
e a miña decision
no teu espacio entra

unha froita madura
vai derrubar agora
a tua imaxinaria meiga
co meu soñado bardo