01-5-2020

1º de maio confinados


1 de maio
confinados recluídas…
coas liberdades e dereitos sesgados
primeiro de maio sen manifestacións
sen faixas berros consignas en movimento
nas xanelas balcóns e terrazas
os activistas somos minoría

1º de maio digamos 
sen procesións paganas

de millóns de posibles votantes
de pequenos consumidores
moitos deles que seguían nos bares
servidos por coitados traballadores
que non podían celebrar o seu día


1º de maio na casiña a reflexionar 

reflexionar sobre todo as afiliadas
e os líderes dos subencionados
e maioritarios grandes sin-di-ca-tos
de todo o que perdimos estes anos
do que perdemos estes días e meses
do moito que perderemos logo

eles    os de arriba son cada vez menos
e os dabaixo somos cada vez somos máis
e máis golpeados e escravos 

un parado