11-3-2013

as terras bermellas e o mercado
por magdalena peñasco

comenzan as terras bermellas
secas e desforestadas
a auga da chuvia sobre elas
debuxa como arbores

debaixo desta imaxe pasa o río
con moi pouca auga
e un pouco máis pralá
está o cerro do gachupín
o español pues

o mercado do domingo
e acá o costume é intercambiar
un producto por outro
e uns leguminosos guajes
que dan nome a esta rexión
son intercambiados
polas citricas limas
por duas señoras
en lingua mixteca

eu quixera intercambiar
estes poucos poemas
por pequenas árbores
e plantalas acá

por madalena peñasco