19-7-2012

do barranco e do inferno
o lume chegou

a delicada reserva natural
do barranco do inferno
como reflexa a imaxe
e a palabra da cronica anterior

pero o chamado inferno
ou ese contrario do paraiso
non é un lugar natural
o inferno é unha ficcion da igrexa
ou a creacion de capital e banca
e dos politicos do mal goberno
e este barranco cheo de vida
da guanche illa de tenerife
do paraiso non debía estar lonxe
antes destes lumes

o cronista