04-4-2016

pozo de auga

 


este moderno pozo da bouza

é unha construcción ornamental

un adorno darredor do edificio

como o son a palmeira e a erva

 

do pozo quixera sacar un caldeiro

como a miña homenaxe e por gosto

e beber un pouco da súa auga

pero se cadra o pozo non ten

 

lariño