04-6-2020

ultima prorroga da alarma


desconfinando e negociando
goberno e apoios coa peste
uns votos que se piden e votos
que a cambio de algo se ofrecen
e as cayetanas e os abascales
entrar neste xogo non queren
seguen coa violencia da palabra
de vida e ética non entenden

última prórroga da alarma
di ese alarmado presidente
ese que ten pouca palabra
dependerá do que faga a xente
os nosos dereitos suspendidos
xa logo cumprirán tres meses
a nova realidade é máis inxusta
e dificil a cura pras outras pestes

o cronista