28-12-2020

vacinas e sanidade pública


as farmacéuticas
esas sucias empresas
cobraron ben as vacinas
pagadas polo estado
que somos todos nós
a sanidade pública

e reflexiono e pregunto
se os que desmantelaron
e desmatelan a sanidade
e case todo o público
e os que botaron por eles
tamen teñen gratis a vacina?

se dentro duns meses
nos ofrecen o pinchazo
polo ben da comunidade
valoraremos poñela


seica onte vacinaron 

as primeiras persoas

e fixeron un circo con elas


saúde e loita