07-8-2018

milloooons de arcolitos

 


neste outeiro
nas coutadas nos poulos
nas chans pendentes e barrancos
nas leiras e viñas abandonadas
na beira de camiños e regos …
en todo o monte despois dos lumes
que os arcolitos axudan a provocar
millóns e millóns de pequenos arcolitos
acacias xestas e máis arcolitos

hoxe arrinquei varios centos
a beira dos camiños

a ghaspara freixo nun terreo
bastante abandonado