11-12-2012

alguns tonos do outono
a vella maceira perdeu
case todas as suas follas
unhas poucas cairon do carballo
e logo perderemos a sua gran sombra

ai eses tonos
da aldea das chozas
sombras e lucis do outono

lariño