15-1-2021

a desfeita e a vida


outro río contaminado
outra selva arrasada
outro petroleiro derramando...
pero aínda que a vida
sempre volta e vence
o prezo é demasiado alto
neste planeta envolvente