18-8-2019

emerxencias


planeta terra
18 de agosto do 19
emerxencia climática
e migrante tráxica emerxencia
emerxencia humana e terráquea