16-11-2012

das árbores de castelao 2
enfermas arbores enfermo barrio

avenida castelao

os xardins e os paseos
os parques e a ala-meda
as arbores teñen medo

moitas arbores enfermas
en anacos son cortadas
e tamén álamos sans
ou moi perto das fachadas

e porque enferman os chopos
entre os volcans e travesas
porque as podas sucesivas
non estiveron ben feitas

por cada arbore talada
dixeron que plantan tres
pois que cumpran a palabra
cecais a primeira vez

as plantadas estes anos
todas arbores alleas
sen coidados moitas morren
quedamos sen alameda

enfermo barrio de coia
e tamen esta cidade
e máis graves e sen cura
ai temos aos gobernantes

manolo pipas