20-8-2020

ollando pra ría


na pasarela ollando pra ría
tres vellos están acollidos
debaixo duns piñeiros
vellas historias do mar
de luras da vida e da morte
conta o vello mariñeiro

no bar escola náutica
sona o vello bob marley
non   non chore máis
non   non chore máis...