13-4-2012

por terras zapatistas e zapotecas
vou pra terra da memoria

vou pra milpa da malinche               
cantos sorrisos que nacen               
cantas bocas sobreviven

tantas loitas van no dia
tantos soños trae a noite
alvoradas e solpores
breves son pero xa volven

non esperes a esperanza
non hai tope pra utopia
mans corazons e bo tequio
o traballo colectivo dia a dia...

pra recitar

a terra e comunidade
os cabelos e a trenza
a criança e o reboso
a caracola e a asamblea

o millo e os frijoles
a montaña e a selva
os paus e o lume
o tempo e a ceiba

o traballo colectivo
a memoria e a palabra
a camisola e o sombreiro
o paliacate e o pasamontañas....

pra cantar

por terras zapatistas e zapotecas
viaxes ao sur do outro mexico
versos e recitado de manolo pipas
musicas e canto de servando barreiro

textos de viaxe ao pais das nubes
e a milpa e o paliacate
para o circulo poetico aberto
sabado 14 as 11 da noite
no cafe uf negra sombra