23-7-2016

letras academia escritores...letras galegas dous mil dezasete

para o escritor editor carlos casares

e o polígrafo ricardo carbalho calero

unha vez máis foi rexeitado

e que pensaría casares de ser el

quen desprazase a carbalho desta honra

e que pensarían manuel maría lois pereiro...

e tanto alonso montero como méndez ferrín

serán lembrados como os presidentes

dunha academia sectaria e excluinte

 

morréu agustin fernández paz

o escritor máis querido das nosas letras

decían nos medios falando da súa obra

rica extensa con miles de exemplares lidos

pero agustín non foi nomeado membro

desa academia sectaria e excluinte

de iluminados con moi pouca luz

 

o cronista