22-4-2016

migrantes e desprazadas no mar

 


migrantes e desprazados

un día e outro día á deriva

 

náufragos dunhas barcazas

das que afogaron centos de persoas

náufragos duns paises golpeados

náufragos dun modelo de relacións

sobrevivintes das guerras

do capital e do sistema

 

desprazadas desesperadas...

un día e outro día á deriva

nun mar que perdéu moita

da súa milenaria humanidade!

en que deriva todo isto

sobrevivintes persoas!?

 

o cronista