06-8-2010

as arbores do sobrarbe
os olmoso vello olmo nestes meses

perdeu algunha pola mais

pero segue a dar moita vida

como a destes petos carpinteiros

que poñen a musica da aldea


hai grandes olmos secos en cada aldea

que foron morrendo mentres se desfacian

as deshabitadas casas

e darredor da aldea hai pequenos bosques

de pequenos olmosos quejigoso quejigo é un quercus

como un carballo do baixo pirineo


un quejigo ten cinco grandes polas

como debuxando os cinco dedos dunha man


ao pe deste grandote quejigo

habia unha respetable pedra

da que agora so se ve un anaco

porque éste medrou darredor dela


o quejigo mais grande que atopamos

din que é como o pai de todos os quejigos
outras arbores e arbustos


cando estas aldeas estaban habitadas

os sabugos poucas veces pasaban de arbustos

e agora son respetables arbores

nos camiños e no medio das construccions


a cerdeira rachada de cajol

o vello estripeiro de semolué

o castiñeiro por baixo de chere

a grande nogueira de burgasé


e os pequenos e medianos buxos

sempre a beira dos camiños

val da solana

3 de agosto do 2010