13-4-2021

chuvia en abril


logo de moitos días
sen a necesaria chuvia
ela voltóu para regarnos

abril chuvias mil
hai tempo que non vai
levóuno o cambio climático