23-5-2020

de volta no montepolas terras de freixo
tres meses sen subir
e a ghaspara a terra do avó
e ela non se lembróu de min
ou se cadra si