06-1-2013

outro animaliño de papel
aqui sentado
o xoves so fixen

un animaliño de papel
e a cativa de violeta
que subiu pola rampa
colleumo da man
e dixome
g u a u

manolo pipas