15-3-2014

parruliños na bouza
as pegas e as cotorras a piar

a auga a erva as árbores o sol
parque da bouza as once da mañán
a parrula e os seus dez parruliños
aseanse comen marchan a xogar

lariño