17-11-2012

das arbores de castelao 3
seguimento das arbores

onte non puiden facer

seguimento da tala masiva
e hoxe camiñando o paseo
comprobo que a arbore sán
que salvamos o xoves
ainda está con vida
e custodiando unha maquina
e outra proxima foi podada
totalmente de arriba a abaixo
para que non molestase un edificio

e parece ser
que unha arbore enferma
cortada en anacos
golpeou á enferma alcaldía

a sabado 17