13-8-2015

amargura

 

 

co verso tento

facer literatura

desa realidade

moitas veces

con amargura

 

lariño