12-9-2014

historias das travesas recital

 


no bar hipólito historias

das travesas recital poético

o martes 16 de setembro

as 9 e pico da noite

historias mesmo á beira

da memoria daqueles tranvías

entre o porto e castrelos entre coia

e iso que chamamos vigo

nesta encrucillada de emocións

no bar hipólito recital poético

a ritmo de tranvía e jazz

unha aperta