06-2-2012

salgado verso
camiño esta praia cara a cidade

e logo volto sobre as miñas pegadas
cara a entrada e cara o fondo da ria
o mencer coberto polas nubes salgadas

gosto amiga deste arrecendo do mar
e do son das ondasondasondas
este verso humido e salgado
na espiral das caracolas

lariño