18-6-2010

como un dos teus fados

josé saramago
etica e paixon de expresar
como nun dos seus poemas fados
coa saudade polo sur portugués
desde esa illa mitica xunto a africa
illa de atlantes guanches e lancelot
saramago como no seu ultimo
texto poema fado mariñeiro
dixonos ate logo ate sempre
dias antes do solsticio de vran
cun cravo vermelho na man
ate logo ate sempre sempre

tarde do 18 de xuño