21-2-2012

da escola publica e da guerra
nas guerras os espacios as cidades

son duramente asediados e sitiados
con catapultas cañons ou misiles
ou con mais educacion
se lles cortan os suministros
a auga a comida o combustible ...

estes recortes está a sofrir
á nosa escola publica
e todos os espacios publicos

cando o xefe da policia en valencia
chama inimigos a uns rapaces
que protestan pacificamente por isto
e son golpeados brutalmente
está claro que hai unha guerra
a guerra de sempre pero agora mais visible
a guerra dos de arriba contra os de abaixo

o cronista

imaxe de hai un mes da escola
publica pintor laxeiro de vigo
faixa que levou o vento estes dias
que os ventos dos homes
non se leven a escola