07-1-2018

follas no portala trinta metros da pequena casa
os carballos e outras árbores
van coidando dela e de min
e o vento trae as súas follas
que son as caducifolias
que máis tardan
en cair

pipas