15-5-2012

a festa da vida
da conversa ao parto


o paseo e a praza
o encontro e a conversa
e canto que compartimos
do tempo da vida e da morte
dos camiños de moitos de nós
e logo marchei ao recital
e o dia despois xa me levanto
pensando no parto e nas partidas

partir
é repartir unha cousa
partir é sair dun espacio
poñerse a camiñar
e compartir é ter
ou poñer algo en comun

o paseo e a praza
o encontro e a conversa
e canto que compartimos
e logo da noite veu o parto
co seu ritmo e con doula e parteira
co seu tempo no voso espacio ...

o parto
o voso parto
as crianças que se separan
pero que saen para estar
e poñerse a camiñar xuntas
e compartir as crianças
as crianças compartides con nós

o parto o nacemento como festa
a celebracion de duas novas vidas

manolo pipas

polo nacemento de elisa e eduardo
que pediu a chiquita celia moreiras
apertas e bicos karina e pablo