02-1-2016

o barco e a gamelaestes días por beiramar

recorrín camiñando e en carro

á inversa aquel paseo

que polo asfalto fixera o alfageme

e nós incrédulos con el

 

camiñando pareime no peirao

por onde o barco subiran á terra

e esta gamela atopei

dun tocallo algo maior ca min

e coa imaxinación e cos versos

con ela remei até os arteleiros

de cardama e barreras

 

o cronista