14-12-2012

mar e escaleiras
o mar

a ría a marea
queren subir
estas escaleiras

a cidade
está aí arriba
e roubou neste tempo
uns poucos metros da ría

o mar non esquece non
e vaino cobrar un día

manolo pipas

imaxe de hai unha semana
estes dias nubes e chuvia
non deixaron ver o sol