23-12-2010

memoria de acteal


acteal é lembrado en oaxaca

trece anos da masacre de acteal
poboacion de desprazados tzotziles
proximos aos zapatistas
nas montañas dos altos de chiapas
coarente cinco persoas
asasinadas nunha igrexa
por  gobernistas paramilitaresalguns dos autores da masacre
pasaron algun tempo en prision
pero foron liverados logo
e os que deron a orde de matar
seguen sen ser xulgados

en oaxaca no centro historico
un evento por acteal
e de apoio as comunidades zapatistas
manifestos musica e teatro
pola memoria e a xustiza en chiapas